Välkommen till föräldrakooperativet Lilla Holm

Verksamheten

Lilla Holms förskola ligger på Stora Holms Säteri, på Hisingen, som är en gammal gård från 1600-talet. Vi har en utemiljö med stora parker och nära till skogen där Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet bedrivs. Här har vi funnits sedan 2001 då kooperativet startades.

Verksamheten består av barn i åldrarna 1-6 år och består av 24 stycken barn. På förskolan finns det två avdelningar, Grodan 1-3 år och Trollsländan 3-6 år. Våra öppettider är i nuläget 07:00-17:00. Förskolan arbetar utifrån förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen från öppning till stängning i alla våra dagliga rutiner. Allt för att skapa de bästa förutsättningar för våra barn att utvecklas och lyckas i en mängd situationer. Verksamheten bygger på glädje och gemenskap mellan barn-pedagog och pedagog-familj. Det ska vara roligt att komma till förskolan och få med sig många minnen från sin förskoletid och vi tycker de bästa förutsättningarna för undervisning sker i naturen.

Följs oss gärna på vår Facebooksida.

I Ur och Skur

Lilla Holm är certifierad I Ur och Skur. Detta är vårt arbetssätt som vi använder oss av i vår undervisning. I Ur och Skurs grund är friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. Friluftsliv för att hitta glädjen i att röra på sig likväl som att känna lugn och ro och få kunskap om om vad och hur jag kan göra i olika miljöer.

Att få kunskaper om och i naturen, om Allemansrätten och om en hållbar utveckling i praktiken. Utomhuspedagogik för att erhålla kunskaper och ett lärande i autentiska situationer med alla sinnen. Upplevelsebaserat lärande för att få upplevelser enskilt eller tillsammans med andra som berör och befästs i hela kroppen. Att vistas både inne och ute är en central del i pedagogiken och dagligen gör vi val kring vad som passar bäst för individen, gruppen och aktiviteten.

Det finns mer information på Friluftsfrämjandets hemsida om I Ur och Skur kopplat till förskolan https://www.friluftsframjandet.se

Personalen

På Lilla Holm arbetar vi ständigt med kompetensutveckling för pedagogerna. Många av pedagogerna har gått grundutbildningen i I Ur och Skur och även påbyggnadsutbildning för att kunna vägleda barnen och utveckla verksamheten på bästa sätt.

Vi arbetar utifrån Friluftsfrämjandets så kallade fyra M. Det innebär att vi som arbetar med barnen ska vara Medupptäckande, Medagerande, medundersökande och medupplevande. Vi pedagoger är ständigt närvarande, så att vi kan stötta och stimulera barnens i deras utveckling och i frågor och funderingar som väcks allt eftersom.

I vår verksamhet har vi en kock som är en stor del av verksamheten. Hon erbjuder mat som är ekologisk och tillagad från grunden. Barnen får vid sin födelsedag välja mat och detta är väldigt uppskattat. Vi arbetar även med måltidspedagogik som är ett lustfyllt lärande för barn, kockar och pedagoger.

Vi tar in mat och livsmedel som en del i lärandet i förskolan där alla har rätt till sin egen smak. Vi skapar nyfikenhet och utforskar maten med alla våra sinnen. Maten tillagas inne i tillagningskök, ute i storparken vid öppen eld eller på muurikka på altanen med gasol. Barnen är delaktiga i odling och får vara med och så, skörda och se olika sorters grönsaker växa och även att se när kocken lagar maten ute, känna dofter och uppleva. Ni kan följa arbetet på Instagram.

Barnen

Verksamheten strävar efter att bemöta varje barns behov och det alla barn behöver för att känna sig som en tillgång i gruppen. Trygghet och känslan att jag som barn kan påverka min vardag. Det är grunden hos oss på Lilla Holm och vi arbetar dagligen med barns inflytande. Barnen på Lilla Holm är indelade i åldersgrupper när vi arbetar med skogsgrupperna. Mulle är för 5-åringarna, Knytte 3-4 år och Knopp 1-2 år. Med dessa grupper upptäcker vi skogen och vårt närområde varje vecka.

Föräldrarna

Den stora frågan många ställer sig kring kooperativ är hur stort engagemang och hur mycket tid man som förälder behöver investera. Vi väljer att se det som någonting man inte ska se som att man måste, utan att man vill då man i gengäld inte bara får en varm gemenskap, utan som förälder möjlighet att påverka sitt barns förskoleverksamhet och Lilla Holms verksamhet.

Som förälder och medlem i kooperativet är man med och deltar aktivt i någon av våra grupper (Framtid, Städ, Fix eller Styrelsen). Grupperna träffas enligt rullande schema.

Städ

Som familj på Lilla Holm har man städansvar på förskolan. Detta innebär att du har ansvar att städa förskolans lokaler ca 6 gånger per termin. Detta görs när alla barn gått hem för dagen. 

Fixar- och städdagar

Vi har två dagar per termin då vi träffas för en städ- och en fixardag. På vår fixardag bygger vi tex en snickarbod, underhåller klätterställningar, staket eller vad det nu kan vara som behöver fixas utomhus. På städdagen storstädar vi förskolans lokaler gemensamt.

Jour

En eftermiddag i veckan (torsdagar) går familjerna in och är i verksamheten från 15:00 tills sista barnet lämnar förskolan för dagen . När alla barn gått hem är det familjernas ansvar att stänga förskolan och jourstäda. Jouren blir ca 2 gånger per termin per familj.

Styrkan med ett föräldrakooperativ? 

”Den stora styrkan med att vara med i ett föräldrakooperativ är att man får en naturlig närhet till verksamheten. Man vet vilka ens barn umgås med på dagarna, både barn och pedagoger och man har möjlighet att påverka verksamheten.”
Förälder på I Ur och Skur Lilla Holm

Varför I Ur och Skur Lilla Holm?

”I Ur och Skur Lilla Holm är en förskola där alla barn blir sedda. Vi märker på våra barn att dom är trygga och lugna, både med barngruppen och med personalen. På förskolan kan barnen både få möjlighet att sitta och pyssla i lugn och ro, eller ta ut steget riktigt ordentligt i de två stora intilliggande parkerna, om dom har spring i benen. Sofias mat är enastående och det känns värdefullt att veta att dom får i sig bra, näringsrik mat som lagats av kärlek. Personalen är kompetent och dom har alltid spännande och roliga bus på gång. Lärorika stunder varvas med tokigheter, där barnen alltid är i fokus. I Ur och Skur Lilla Holm är inte barnförvaring där föräldrar är passiva. I Ur och Skur Lilla Holm ger möjlighet för föräldrar att vara engagerade och delaktiga i sina barns dagar.”
Förälder på I Ur och Skur Lilla Holm

Senaste blogginläggen

 • Vi söker timvikarie

  Förskolan I Ur och Skur Lilla Holm, belägen vid Stora Holms Säteri söker hösten 2024 timvikarier som gillar barn, sol och regn. Förskolan är belägen på en fantastisk plats för både stora och små. Låter detta intressant? Maila din intresseanmälan till rektorn på Lilla Holm. Cecilia.Sandgren@lillaholm.se eller ring på telefonnummer 0761-755594. 

 • Ställ ditt barn i kö

  För att ställa ditt barn i kö, skicka ett mail till framtidsgruppen@lillaholm.se.

  Skriv följande i mailet:

  • Förälders namn
  • Barnets namn
  • Barnets födelseår och födelsemånad
  • Datum från när ni önskar plats på förskolan
  • Din e-postadress
  • Ditt telefonnummer

  Alla frågor som rör köplats mm skickar du till framtidsgruppen@lillaholm.se.

  Observera att för att behålla er plats i kön, behöver ni aktivt besvara det mail Lilla Holms skickar ut i början av varje år gällande köplats. Om ni ej aktivt svarar att ni önskar stå kvar, tas ni automatiskt bort ut kön.


 • Verksamheten

  Lilla Holms förskola ligger på Stora Holms Säteri, på Hisingen, som är en gammal gård från 1600-talet. Vi har en utemiljö med stora parker och nära till skogen där Knopp-, Knytte- och Mulleverksamhet bedrivs. Här har vi funnits sedan 2001 då kooperativet startades.

  Verksamheten består av barn i åldrarna 1-6 år och består av 24 stycken barn. Förskolan arbetar utifrån förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen från öppning till stängning i alla våra dagliga rutiner. Allt för att skapa de bästa förutsättningar för våra barn att utvecklas och lyckas i en mängd situationer. Verksamheten bygger på glädje och gemenskap mellan barn- pedagog och pedagog- familj. Det ska vara roligt att komma till förskolan och få med sig många minnen från sin förskoletid och vi tycker de bästa förutsättningarna för undervisning sker i naturen.